Antalet konkurser minskade I december

Antalet konkurser minskar med 4 procent. Arkivbild

I december 2019 minskade antalet konkurser med 4 procent jämfört med december 2018, 529 företag försattes i konkurs jämfört med 551 företag i december 2018. Under 2019 ökade konkurserna med 2 procent jämfört med 2018. 

Under december månad ökade antalet anställda i företagen med 28 procent till 1 869 personer jämfört med 1 457 personer i december 2018. Under hela året ökade antalet anställda i företagen med 17 procent. I december uppgick antalet anställda till 22 725 personer jämfört med 19 466 personer i december år 2018.