Arbetsmiljöbestämmelserna behöver uppdateras menar Svenskt Näringsliv

Vi behöver nya regler kring arbetsmiljön menar Svenskt Näringsliv. Arkivbild

Företag som bryter mot arbetsmiljöbestämmelserna kan få höga sanktionsavgifter av Arbetsmiljöverket. Nu kräver Svenskt Näringsliv att systemet ses över. ”Systemet med sanktionsavgifter innehåller allvarliga brister”, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert.

Svenskt Näringsliv har, i en nyligen publicerad rapport, granskat ett stort antal fall från förvaltningsrätt och kammarrätt som handlar om tillämpningen av jämkning av sanktionsavgifter. I de fall där en medarbetare brutit mot föreskrifter och instruktioner har domstolen inte tillmätt medarbetaransvaret särskilt stor betydelse.

– Det finns fler fall där arbetstagaren agerat på eget bevåg, trots att man har bra rutiner och ett välfungerande arbetsmiljöarbete på företaget.

För att få mer effektiva och rättssäkra sanktionssystem har Svenskt Näringsliv flera förslag, bland annat: att rättstillämpningen i ansvarsfrågan ses över, att Statskontoret får ett regeringsuppdrag att genomföra en effektutvärdering av reformen från 2014 samt att göra ändringar i det befintliga systemet för sanktionsavgifter.

– Här vill vi bland annat se ändringar i beräkningsgrunderna och vissa bestämmelser som är väldigt svårtolkade, säger Amelie Berg.