Volvokoncernen och Isuzu Motors i samarbete

Masanori Katayama, President and Representative Director of Isuzu Motors Limited och Martin Lundstedt, President and CEO Volvo Group. Foto: Volvo

Volvokoncernen och Isuzu Motors har undertecknat ett icke-bindande samförståndsavtal med avsikt att bilda en strategisk allians inom kommersiella fordon för att fånga upp möjligheterna i den pågående omvandlingen av branschen. I ett första steg är avsikten att etablera ett globalt teknologipartnerskap och skapa en starkare, kombinerad tung lastbilsverksamhet för Isuzu Motors och UD Trucks i Japan och på andra internationella marknader.

Detta kommer att innebära överföring av äganderätten till den kompletta UD Trucks-verksamheten globalt från Volvokoncernen till Isuzu Motors för att påskynda tillväxten genom att utnyttja större volymer och kompletterande kapacitet.

Det finns stor komplementaritet mellan de två grupperna ur både ett geografiskt och produktlinjeperspektiv, med ytterligare möjligheter att utforskas över tid. Företagsvärdet för den kompletta UD Trucks-verksamheten är cirka 22 miljarder kronor i slutet av november  och kommer att omfattas av den slutliga räckvidden för den överförda verksamheten och Isuzu Motors due diligence. Transaktionen förväntas vid tidpunkten för avslutningen ge en positiv påverkan på Volvokoncernens rörelseintäkter på cirka 2 miljarder kronor och öka Volvokoncernens nettokassaposition med cirka 22 miljarder kronor.