Kökstillverkaren Nobia flyttar till Jönköping

Nobia flyttar tillverkning till Jönköping. Foto: Jönköpings kommun

Kökstillverkaren Nobia har tillsammans med Jönköpings kommun skrivit på en avsiktsförklaring där bolaget avser etablera en omfattande tillverkningsverksamhet i Jönköping. Enligt bolaget kan hundratals arbetstillfällen skapas i kommunen i samband med etableringen.

Nobia har beslutat att investera runt 2 miljarder kronor i en ny produktionsanläggning i Jönköping, som är tänkt att ersätta den befintliga fabriken i Tidaholm. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Nobia är ett av de största köksföretagen i Europa. Nobia finns i sju länder; Storbritannien, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Österrike och Nederländerna, med såväl tillverkning som försäljning. Företaget organiseras i tre regioner; Norden, Storbritannien och Centraleuropa, där de två förstnämnda är de dominerande regionerna.

Nu anordnas en informationsträff med Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Johan Fritz, stadsdirektör, Sven Rydell, näringslivschef och Henrik Gustavsson, vd för Södra Munksjön där de kommer att berätta mer om hur avsiktsförklaringen och etableringen påverkar kommunen.