Industrin i Skåne går mot strömmen

Fackklubbarna inom industrin i Skåne och Blekinge tror på ökad orderingång och ökad export. Foto: Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Det kommande halvåret ser konjunkturen i Skåne och Blekinge starkare ut än i resten av Sverige. Framförallt är det livsmedelsindustrin i Skåne som har en positiv framtidssyn. Det visar Unionens branschbarometer som presenteras i Malmö. Skåneregionen går mot strömmen och konjunkturutsikterna ser starkare ut än i resten av Sverige. Det visar Unionens branschbarometer - en undersökning där Unionens egna fackklubbar bedömer utsikterna för det egna företaget det kommande halvåret.

– Unionens representanter på industriföretagen i Skåne och Blekinge har en betydligt mer positiv syn på hur det kommer gå för deras företag det kommande halvåret, jämfört med industriklubbarna i övriga landet. Framförallt är det livsmedelsindustrin som ser en positiv utveckling framför sig, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Fackklubbarna inom industrin i Skåne och Blekinge tror på ökad orderingång och ökad export under det kommande halvåret. De tror även på större investeringar och högre vinster jämfört med det senaste halvåret.

– Det är tydligt från klubbarnas svar att skånskt näringsliv inte påverkas lika mycket av den globala konjunkturutvecklingen som en del andra delar av landet. Istället är det skånska näringslivet mer beroende av hur den svenska marknaden utvecklas, säger Katarina Lundahl.

Även klubbarna inom tjänstesektorn i Skåneregionen ser positivt på utvecklingen det kommande halvåret. Här sticker handelsbranschen ut, som planerar att storsatsa på ökad kapacitet.

– Det blir viktigt för skånskt näringsliv framöver att den offentliga konsumtionen och investeringarna fortsätter att växa. Regeringen behöver bland annat tillföra resurser till kommunerna, så att de inte drar ner antalet anställda och sin verksamhet, avslutar Katarina Lundahl.