Svensk export bromsar in

Rimligt att förvänta sig ytterligare nedskärningar framöver, säger Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit. Foto: SEK

Den svenska ekonomin har bromsat in och nu syns effekterna av en försämrad konjunktur i exportindustrin. Detta visar sig främst i lägre exportorderingång och minskade sysselsättningsplaner. Nedgången syns även i företagens finansiella situation som fortsätter att försvagas, framför allt hos stora bolag.

Index för företagens finansiella situation har under det senaste halvåret sjunkit från 63 till 58. Däremot har företagens likviditet stärkts, fyra av tio upplever en starkare likviditetssituation. En god tillgång till finansiering påverkar sannolikt uppfattningen positivt. Tittar man på skuldsättningen noterar en större andel företag ökad skuldsättningsgrad jämfört med i våras.

För tredje mätningen i rad sjunker exportorderingången. Index har sjunkit från 64 till 59 och det är de stora bolagen som står för hela tappet. Dubbelt så många stora bolag som i våras anger minskad orderingång. De små bolagen, som ofta är underleverantörer till större bolag, har ännu inte känt av konjunkturens svala vindar men förutspår minskad orderingång på sikt. Index ligger fortfarande över 50 vilket indikerar att fler företag tror på ökad export än minskad. Även framåtblickande väntas exportorderingången sjunka, men inte lika kraftigt.

Totalt sett sjunker index över företagens sysselsättningsplaner såväl i Sverige som utomlands, på både 6 och 12 månaders sikt. Minskningen är kännbar hos både stora och små bolag även om utvecklingen drivs av de stora.

­Som oftast i konjunktursvängningar sker en eftersläpning av effekterna. Därför är det rimligt att förvänta sig ytterligare nedskärningar hos små företag framöver, säger Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit.

Trots minskad exportorderingång kvarstår företagens behov av finansiering på samma nivå som i våras. Däremot minskar behovet på 12 månaders sikt, särskilt hos de stora bolagen. I våras uppgav 29 procent av de stora bolagen att de hade behov av ökad finansiering när de blickade framåt. Nu har motsvarande andel krympt till 16 procent.