Sem i Åmål varslar 14 anställda

Sem lägger tunga varsel i Åmål. Foto: Sem

Sem, som tillverkar tändsystem frö motorer, har varslat 14 anställda på grund av kraftiga neddragningar i större kunders beställningsprognoser för slutet av år 2019 och helåret 2020. Sem har  efter att ha informerat berörda fackförbund varslat 14 kollektivavtalsanslutna anställda för uppsägning vid tillverkningsenheten i Åmål där Sem även har sitt huvudkontor.

Sem har inlett förhandlingar med IF Metall avseende varslet. Anledningen till varslet är arbetsbrist, eftersom Sem:s stora kunder i segmentet commercial vehicles kraftigt har dragit ned sina beställningsprognoser till Sem avseende slutet av år 2019 och helåret 2020.

Varslet till trots söker Sem medarbetare till Bolagets tjänstemannasida, eftersom Sem:s kundprojektverksamhet är större än någonsin. Fokus för detta arbete är utvecklingen av framtida produktplattformar och detta utvecklingsarbete fortsätter med oförminskad styrka.