Sveriges bilexport minskar med 36 procent om USA inför biltullar

Bilar skeppas från Göteborgs Hamn. Foto: Göteborgs Hamn

Om USA inför 25 procentiga tilläggstullar på personbilar skulle Sveriges bilexport drabbas hårt. Enligt Kommerskollegiums beräkningar skulle den svenska bilexporten till USA skulle vara 36 procent längre med tullar. Men även den amerikanska bilimporten från Japan och Tyskland skulle bli cirka 35 procent lägre.

Senast i mitten av november i år ska den amerikanska handelsmyndigheten rapportera till presidenten om hur det går i förhandlingarna med EU och Japan om åtgärder för att minska USA:s bilimport. Om man inte kommer överens hotar tilläggstullar. Uppdraget kom efter det att USA:s president i maj i år uttalat att importen av personbilar och bildelar utgör ett säkerhetshot för landet.

Enligt Kommerskollegiums beräkningar skulle den totala svenska bilexporten bli 2,7 procent lägre än idag om USA inför tilläggstullarna.

– För ekonomin i stort är effekterna visserligen små för alla de berörda länderna. I den mån man kan se effekter är de större för USA:s BNP än för de övriga. Totalt så skulle USA:s import av motorfordon bara minska marginellt, med mindre än en procent. Importen skulle istället omfördelas så att USA:s grannländer, Kanada och Mexiko står för en större andel, säger Petter Stålenheim som genomfört analysen.

Kommerskollegium har använt OECD:s analysmodell Metro som tagits fram för att se effekter av handelspolitiska åtgärder.