Ett 90-tal kommuner går med underskott 2019

Sveriges ekonomiska utmaningar blir alltmer påtagliga. Arkivbild

Höstens Ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting visar att de ekonomiska utmaningarna blir alltmer påtagliga.Orsaken är framförallt att Sverige får allt fler yngre och äldre de kommande 15 åren, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Skillnaderna i demografins utveckling är stora i landet - i flera län minskar till och med antalet invånare i yrkesför ålder.

– Vi har länge sett att 2020 blir ett ansträngt år för kommunsektorn. Skatteintäkterna kommer att öka väsentligt långsammare än de har gjort de senaste åren samtidigt som trycket från en ökande andel barn och äldre är stort. Det här kommer att kräva att kommuner och regioner förändrar arbetssätt och utvecklar sina organisationer, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Inför nästa år avsätter staten 3,5 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna i budgetpropositionen. Regionerna får däremot inga generella tillskott, trots tidigare aviseringar om att så skulle ske.

Det finns en stor frustration i kommuner och regioner både kring uteblivna generella statliga satsningar och den statliga detaljstyrningen när behovet av välfärd ökar, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

SKL har länge kritiserat regeringar för att de riktade statsbidragen ökar alltmer i omfattning och bidrar till sämre effektivitet. Under åren 2012 till 2018 har de riktade bidragen ökat med cirka 78 procent i fasta priser medan de generella bidragen i fasta priser har ökat med knappt 5 procent.