SKF automatiserar och digitaliserar hos Nordic Paper

Nordic Papers fabrik i Säffle. Foto: Nordic Paper

Nordic Paper har ingått ett femårigt avgifts- och prestandabaserat avtal med SKF för att öka sin totaleffektivitet, säkerhet och för att kunna arbeta mer hållbart. Det är vid Säfflefabriken, där det tillverkas greaseproof-papper, man valt att ingå ett avtal med SKF.

– Vi upplever att allt fler kunder öppnar upp för nya, avgiftsbaserade affärsmodeller och vill ha en partner som konkret bidrar till att stärka konkurrenskraften, säger Mattias Årstadius, säljchef för SKF Industrial.

Avtalet utgår från att automatisera och digitalisera PM2 i Säffle. Under sommaren 2019 inleddes arbetet med att automatisera 500 fettsmörjpunkter och 230 mätpunkter och koppla dessa till SKFs onlinesystem IMx. Maskinerna kommer att fjärrövervakas och data analyseras vid SKFs Rotating Equipment Performance Centre i Göteborg.

Peter Bergkvist, fabrikschef i Säffle, säger: ”Med hjälp av SKF har vi gjort en nulägesanalys samt kommer även kompetensutveckla medarbetarna i Säffle. Det här är ett stort lyft för hela organisationen.”

– Vårt papper är närproducerat och naturligt, vi tillsätter inga fluorkemikalier för att få till fettresistens. Generellt sett arbetar vi bioekonomiskt och den här satsningen med SKF ligger helt i linje med vårt övriga hållbarhetstänk.

SKFs affärsmodell bygger på kundens behov och produktionsmål för verksamheten. SKF i sin tur anpassar relevanta produkter och tjänster utifrån maskinparkens förutsättningar.

Janne Westerlund, försäljningschef för smörjsystem, SKF Sverige, säger: ”Vi påbörjar en gemensam resa att öka automations- och digitaliseringsgraden på PM2 och kombinerar SKFs tjänster och produkter med ett kontinuerligt och nära samarbete för att få bästa möjliga effekt på de nyckeltal vi satt upp.”