Stor brist på kyl-och-värmetekniker

Kyl-och-värmebranschen har stora rekryteringsbehov. Foto: SKVP

Matchningskommissionen tillsattes för att utreda hur kyl- och värmepumpbranschens rekryteringsbehov kan kommas till rätta med. Dess slutrapport visar att frågan är komplicerad och att ansvaret och förutsättningarna för att komma till rätta med den ligger på flera aktörer. Kärnan är dock enkel – om en arbetslös person går en yrkesutbildning är sannolikheten för arbete efteråt väldigt hög. Därför behövs samhälleliga insatser för att stärka yrkesutbildningen i Sverige och för att höja yrkesarbetets status.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP, uppskattar att branschens rekryteringsbehov är 750 personer och att behovet på sikt är cirka 500 om året. Idag utbildas knappt 200 personer per år till yrket. Att hitta personal har under lång tid varit branschens största utmaning. Konsekvenserna, utöver att människor som hade kunnat arbeta i branschen istället går arbetslösa, är att mycket samhällsviktigt arbete kring drift, installation och service av kyl- och värmesystem i allt från sjukhus och äldreboenden till matbutiker och serverhallar inte blir gjort.

Matchningskommissionen har identifierat ett antal centrala utmaningar som behöver hanteras. Utbildningssystemet måste bättre anpassas till att svara upp mot samhällets rekryteringsbehov, kyl- och värmepumpbranschen behöver ta ett större ansvar för att marknadsföra sig själv och för att bredda sin egen rekrytering och synen på yrkesarbete behöver förändras till det bättre i Sverige.

– Vår utredning pekar på att svaret på utmaningen stavas yrkesutbildning och att vi som samhälle, mer än att genomföra ett flertal förslag som gör yrkesutbildning tillgängligt för fler, behöver ändra synen på yrkesarbete till det bättre. Vi har inte råd med att människor går arbetslösa samtidigt som riktiga jobb finns, säger Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert SKVP och ordförande i Matchningskommissionen.