Lesjöfors sätter fokus på hållbarhetsfrågor

Lesjöfors fokuserar på kvalitet och miljö. Foto: Lesjöfors

Lesjöfors arbetar sedan många år målmedvetet med miljö-, etik- och sociala frågor i nära samverkan med moderbolaget Beijer Alma. Nu revideras kommande femårsmål och förankras ytterligare i organisationen för ett ännu större fokus på hållbarhetsfrågor.

För att uppnå lönsam tillväxt finns långsiktiga strategier där hållbarhet är en mycket viktig del av koncernens verksamhet. Lesjöfors, i likhet med övriga företag i Beijer Alma-koncernen, har förbundit sig att följa de tio grundläggande principerna i Global Compact, FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande. En uppförandekod finns framtagen som rättesnöre för etiska ställningstaganden och anger inriktningen för hållbarhetsarbetet.

I princip samtliga av Lesjöfors producerande bolag är certifierade för ledningssystemen ISO 14001 miljö och ISO 9001, kvalitet. Många är även certifierade enligt IATF 16949 gentemot fordonsindustrin. På lokal nivå arbetar bolagen med detaljerade mål och handlingsplaner utifrån ISO 14001 samt genomför regelbunden uppföljning av dessa mål.