Saab får förlängt Rakel-avtal med MSB

Foto: Kristoffer Thessman

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, förlänger avtalet om drift av radiokommunikationssystemet Rakel med Saabkonsortiet. Rakels dagliga drift och kundsupport hanteras av ett konsortium bestående av Saab, Cassidian och Eltel Networks. MSB ansvarar för att marknadsföra systemet och ansluta behöriga kunder inom stat, kommun, landsting och privata aktörer. Ordervärdet för Saabs del i det nya avtalet med MSB om drift av radiokommunikationssystemet Rakel uppgår till mindre än 110 miljoner kronor. Totalt är avtalet värt 220 miljoner kronor för det konsortium där Saab ingår. Det exakta ordervärdet för Saabs del går bolaget inte ut med, men enligt pressinformatör Erik Magni handlar det om mindre än hälften av den totala ordersumman. Avtalet omfattar drift och kundsupport, och förutom Saab finns företagen Cassidian, ett EADS-dotterbolag, och 3i:s infrastrukturbolag Eltel Networks med i konsortiet som ska leverera detta till och med mars 2015. (Nyhetsbyrån Direkt)