Cassandra Oil får godkänt för metodpatent

Foto: Paul Lowry

Patent- och Registreringsverket (PRV) har meddelat Cassandra Oil att PRV avser att bifalla Cassandra Oils patentansökan avseende ett metodpatent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Patentet är benämnt: "metod för att minska mängden partiklar av fast material som åtföljer en gasström från en reaktor och användning av reaktorn".

Cassandra Oil har därmed tre beviljade svenska patent och fyra internationella PCT-ansökningar under behandling.

(Nyhetsbyrån Direkt)