Inviger Nordens största superdator

Superdatorn Tetralith vid Nationellt Superdatorcentrum, NSC. Foto Thor Balkhed.

Nationellt superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet firar 30 års verksamhet med att inviga fem nya superdatorsystem, ett av dem är Nordens för närvarande snabbaste och mest kraftfulla superdator Tetralith. Nationellt superdatorcentrum startade vid Linköpings universitet som Sveriges första superdatorcentrum år 1989 då även en Cray X/MP köptes in, dåtidens mest kraftfulla superdator. Sedan dess har datorkraften ökat från dåtidens cirka 1 000 Mflops till dagens närmare 4 petaflops, en ökning från 109 till 1 015 flyttalsoperationer per sekund.Användningen har även breddats och i dag råder hård konkurrens om datorkraft för beräkningar av bland annat flöden och turbulens, materialegenskaper, väderprognoser och klimat, maskininlärning och artificiell intelligens.

NSC är i dag ett av sex svenska superdatorcentrum vars resurser i huvudsak finansieras av SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, som i sin tur får finansiering från Vetenskapsrådet, VR.

– Tetralith, som är finansierad av SNIC, är nu på plats. Det är Nordens största superdator och den kommer att användas av akademiska forskare från hela landet, säger Matts Karlsson, professor vid LiU och föreståndare för NSC.

Förutom Tetralith invigs även Sigma, finansierad av Linköpings universitet för lokal akademisk forskning,Stratus och Cirrus, två superdatorer för nordiska väderprognoser, finansierade av SMHI och MET Norway samt Nebula, finansierad av MET Norway för forskning och utveckling.Sammanlagt handlar det om inte mindre än 2 896 beräkningsservrar, varav 1892 i Tetralith.