Högskolan i Gävle initierar industrisamtal

Foto: Högskolan i Gävle

Många företag i regionen står inför utmaningar där Högskolan i Gävle skulle kunna bidra till lösningar genom utbildning och forskning. Industrisamtalet samlar nu vd:ar och andra chefer från till exempel Sandvik, Ovako, Monitor, Lantmäteriet och Rottneros för att diskutera utmaningar och möjliga samarbeten med Högskolan. Industrisamtalet tar plats på Högskolan i Gävle måndag 21 januari och arrangemanget är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Mellansvenska Handelskammaren.

– Det känns jättekul att det här blir av nu. För oss är det viktigt att ha en nära samverkan med industrin och vi ser att vi kan göra mer för att stärka och utveckla den samverkan, säger Catharina Hegrelius, specialist med inriktning på forskningsfinansiering vid Innovationskontoret på Högskolan.

Tanken med samtalet är att företag får möjlighet att diskutera utmaningar och möjligheter med Högskolan samtidigt som man kan identifiera områden som man kan samverka kring för att hitta lösningar. De två fokusområden som valts ut är kompetenshöjning och utmaningsdriven forskning och innovation.

– Vi hoppas att det här kan leda till en fördjupad dialog och ett gemensamt arbete för en fortsatt strategisk agenda för dessa fokusområden. Vi hoppas att det här är startskottet för flera och återkommande industrisamtal, säger Catharina Hegrelius.