"Världen bränner mer stenkol, olja och naturgas än 2013"

Klimattoppmötet i polska Katowice. Tiotusentals representanter från närmare 200 länder deltar i mötet och Sverige har skickat en delegation på 40 personer med flera ministrar. Syftet med toppmötet är att parterna ska enas om hur Parisavtalet ska genomföras rent tekniskt. Foto: FN-UNO

De globala koldioxidutsläppen beräknas öka massivt i år igen, visar en rapport som presenterades nyligen på FN:s klimatmöte i Katowice.

Världens koldioxidutsläpp är på väg att öka med drygt 2 procent i år, beräknar analytikerna vid Global Carbon Project. Beräkningen grundar sig på utvecklingen tidigare i år och en prognos av de förväntade utsläppen för återstoden av det pågående året.

Nyheten kommer bara en vecka efter att FN:s miljöprogram uppgav att koldioxidutsläppen ökade förra året. Global Carbon Project noterar också att utsläppen ökade med 1,6 procent 2017 och att takten verkar tillta i år, efter tre år av så gott som oförändrad utsläppsnivå 2014–16.

– Det var hela tiden osäkert om den utplanande utsläppskurvan var början på en nedgång eller bara en paus i tillväxten. Ökningen förra året och den accelererande ökningen i år visar tydligt att man måste göra mycket mer för att minska utsläppen, säger Robbie Andrew, äldre forskare vid klimatforskningscentret Cicero i Oslo vid en presskonferens, berättar Hufvudstadsbladet.

Ökningen i utsläpp beror på att människan åter bränner mer stenkol, olja och naturgas. Tillväxten inom stenkol sägs vara solid fastän man tidigare trodde eller hoppades att stenkolsförbränningen skulle ha kulminerat 2013. Analytikerna bedömer att utsläppen från fossil energiproduktion kommer att öka med 2,7 procent i år (osäkerhetsspannet 1,8–3,7 procent).

Den snabba tillväxten inom kolsnål eller utsläppsfri energiproduktion och trafik räcker inte för att hejda utsläppen av fossila bränslen, än mindre för att bända ner dem i linje med vad Parisavtalet förutsätter.