Scana Steel Björneborg i konkurs

Foto: Wistarnd

200 anställda berörs

Scana Steel Björneborg försattes i konkurs den 4 december 2018 och till konkursförvaltare förordnades advokat Niklas Körling. Bolaget bedriver ståltillverkning och är en ledande leverantör av specialanpassade stålprodukter och skräddarsyr lösningar för olika användningsområden. Bolaget är Björneborgs största arbetsgivare med 200 anställda.

De senaste åren har Scana Steel Björneborg redovisat betydande förluster, varför bolaget på sistone har vidtagit effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder. Inledningsvis i konkursen kommer möjligheterna för fortsatt drift genom försäljning av verksamheten utredas. Detta för att säkra värdet av tillgångarna och fortsatt verksamhet som tryggar anställning för bolagets personal.

Ägarna Incus Investor har under perioden 2012 till 2018 tillfört 200 miljoner kronor i likviditet till företaget.