Brittisk finanssektor oroad av låsta Brexitförhandlingar

Dags för djupa analyser i Storbritannien. Men även i Bryssel finns farhågor om att Storbritannien kan komma att försöka locka tillbaka banker och försäkringsbolag genom sänkta kapitalkrav och andra avregleringar. Foto: Creative Commons, kredit RawPixels

Dödläget i förhandlingarna om Storbritanniens stundande EU-utträde kvarstår och enligt flera bedömare finns det nu en påtaglig risk för ett totalt sammanbrott i diskussionen mellan Bryssel och London.  

Enligt officiella beräkningar kommer EU-utträdet kosta landet 12 000 finansjobb, bara på kort sikt.  En branschrapport slår fast att en hård Brexit kommer att ett intäktstapp på motsvarande 400 miljarder kronor.  Bland annat skulle en no-deal innebära att brittiska bankobligationer till ett värde av 100 miljarder euro inte längre kommer att uppfylla gällande EU-krav

EU-kommissionen avfärdade tidigt brittiska krav på fortsatt marknadstillträde för finansiella tjänster.  Samtidigt vill Storbritannien inte acceptera EU:s förslag om regelekvivalens där Kommissionen ensidigt skulle få besluta om regler och tillsyn utifrån gällande EU-rätt. Företrädare för den brittiska finansbranschen är särskilt kritiska till Kommissionen genom att system kan återkalla givna tillstånd med endast trettio dagars varsel. 

 Även Bryssel ser risker med ett uteblivet utträdesavtal. Bland annat finns farhågor om att Storbritannien kan komma att försöka locka tillbaka banker och försäkringsbolag genom sänkta kapitalkrav och andra avregleringar. 

En nyligen publicerad enkät visar att två tredjedelar av de brittiska kapitalförvaltarna räknar med en hård Brexit, drygt hälften uppger att man redan flyttat ut delar av sin verksamhet för att minimera skadeverkningarna av EU-utträdet. 

Källa: VA Insight