Bästa kvartalet på fyra år för seismiska jätten TGS

Seismiskt undersökningsfartyg i hamn. Foto: Wikipedia, kredit: Sludge G.

Det världsledande seismiska företaget TGS uppfyller alla förväntningarna och sätter ut sitt bästa kvartal på fyra år. Samtidigt tillkännager företaget flera nya projekt. 

TGS-Nopec Geophysical Company noterade ett rörelseresultat (EBIT) på 54 MUSD, en ökning från 18 MUSD under samma period föregående år.

Det motsvarar en ökning med 200 procent, enligt en börsmeddelande torsdag morgon.

Enligt konsensusuppskattningar från SMB Direkt förväntades ett rörelseresultat på 46 miljoner dollar.

Vinsten per aktie slutade på 0,45 USD, från 0,09 USD per aktie förra året.

Intäkterna på 158 miljoner dollar var i linje med förväntningarna, upp från 108 miljoner dollar samma kvartal förra året.

Det här är bolagets starkaste kvartalsvinst på fyra år, säger VD Kristian Johansen i ett uttalande. 

- Den seismiska marknaden har gått uppåt i över ett år nu. TGS starka kvartal beror dels på hög regional licensverksamhet i kombination med ökad verksamhet relaterad till områdesförsäljning och gårdsspecialiserat i oberoende och mindre prospekterings- och produktionsföretag, säger Johansen. 

TGS rapporterar att bolaget ska betala en utdelning på $ 0,20, motsvarande 1,62 kronor per aktie. Betalningen kommer att göras till dem som äger aktier i bolaget den 8 augusti.

Företaget anger i ett annat meddelande att de utökar sökandet efter de två projekten på land i Oklahoma, inklusive 3D-seismiska projekt i Gloss Mountain och Canton i USA, skriver företaget i ett meddelande.

Det nya området på Gloss Mountain som TGS kommer att undersöka ligger söder om det område de tidigare rapporterat om. Det nya området är cirka 600 kvadratkilometer stort vilket ökar totalområdet till nästan 1 500 kvadratkilometer.

På kantonområdet bör man nu undersöka öster om det tidigare meddelade området. Detta område är cirka 233 kvadratkilometer, vilket gör det totala området till nästan 1400 kvadratkilometer.

Studierna i Canton startade under andra kvartalet, medan de i Gloss Mountain börjar i fjärde kvartalet. Hela datasetet måste vara klart för andra kvartalet 2019. 

TGS kommer också att starta helt nya undersökningar vid det brittiska projektet Erlend Wild West, som ligger väster om Shetland.

Området som ska undersökas kommer att täcka minst 1 000 kvadratmeter havsbotten och relatera till tidigare undersökningar som bolaget har gjort i området.

- Erlend Wild West 3D kommer att expandera TGS-täckning av data, inklusive öppna arealer och befintliga fynd väster om Shetland, där det finns en hög identifierad potential, säger TGS chef Johansen i en kommentar.

Detta projekt kommer att resultera i modern seismisk datakvalitet i ett område som är mycket relevant för prospektering i den senaste tilldelade 30 brittiska licensrunda fortsätter Johansen.

En seismisk undersökning innebär att lågfrekventa ljudvågor genereras på jordytan för att underjordiska geologiska formationer innehållande kolväten ska kunna hittas.

När ljudvågorna skickas genom jordskorpan studsar vissa av vågorna uppåt när jordformationerna byter karaktär. 
Sensorer vid jordytan fångar sedan upp och registrerar dessa reflekterade ljudvågor. Ljudvågor som reflekteras från ytligare formationer fångas upp fortare än de som reflekteras från djupare formationer. Av ljudvågorna genereras därefter en bild av de olika formationernas djup och sammansättning.