Kina kommer att införa utsläppsskatt 2020

Ett fortsatt starkt beroende av kol som energikälla leder till 1,6 miljoner människor dör varje år i Kina och Indien, enligt en rapport från Greenpeace. Trots snabbt växande ekonomier skapar kol som energikälla luftföroreningar och hälsoproblem i stället för ökat välstånd. Foto: Creative Commons, kredit. Chris de Boutillier

Kina planerar att införa ett nationellt avgifts- och prissystem som kommer att bidra till att minska utsläppen inom ett antal sektorer. Det nya systemet introduceras senast 2020.

Kinas enorma ekonomiska tillväxt har sin baksida - landet kämpar med ökade föroreningar och brist på naturresurser. 

För att förbättra situationen kommer de kinesiska myndigheterna att införa ett system som kommer att ge företag incitament för att driva ett hållbart företag. Samtidigt vill man hålla tillväxten i ekonomin på hög nivå, skriver China Daily. 

Åtgärderna kommer att riktas mot företagen. Det förväntas innebära höjda avgifter för vattenföroreningar, elproduktion och eliminering av förorenande avfall, förklarar Niu Yubin, representant för nationella utvecklingsrepresentanter och reformkommissioner (NDRC). 

Systemet kommer också att utformas så att företagen kan öka tillverkningen och leveranserna av hållbar teknik.

Liknande åtgärder på regional nivå har visat goda resultat, säger företrädare för kommissionen. De visar att koncentration av fosfor i vattnet i staden Jiaxing har minskat med 20 procent årligen efter att staten införde ett liknande program 2012.