Rise går in i Swerea

Foto: Pixabay

Förvärvar delar av forskningskoncernen

Rise stärker sin position som Sveriges nav för industriforskning. Genom att förvärva delar av forskningskoncernen Swerea ökar Rise sin kompetens och kapacitet för att kunna bidra till svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling. Swerea består av fem forskningsinstitut inom material-, produktions- och produktutveckling: IVF, SICOMP, SWECAST, KIMAB och MEFOS. Rise förvärvar nu två tredjedelar av forskningskoncernen och adderar därmed helt ny kompetens för att förstärka rollen som en attraktiv aktör i arbetet med en globalt hållbar framtid.    

– Det är fantastiskt roligt att vi på Rise nu får ytterligare 355 innovativa problemlösare. För att kunna möta de stora samhällsutmaningarna och inte minst omställningen mot ett hållbart samhälle behöver vi jobba över forskningsgränserna. Det är i gränssnittet mellan olika teknologier och kompetenser som de nya landvinningarna kommer. Ju bredare branschkunnande vi har desto starkare spelare och attraktivare samarbetspartner blir vi för industrin, säger Pia Sandvik, vd för Rise

Genom affären stärks Rise totala forskningsförmåga inom bland annat digitalisering, smart industri, produktionsteknik, återvinning och materialutveckling.

– Vi brukar ofta säga att Sverige ligger i framkant när det handlar om innovation. Och visst är vi duktiga. Men för att långsiktigt säkerställa att vi är en internationellt framträdande aktör behöver vi etablera breda och tvärfunktionella samarbeten. Med Swerea tar vi nu ännu ett steg mot att samla Sveriges olika forskningsinstitut.  

Samgåendet mellan bolagen genomförs den 1 oktober 2018. Affären berör 540 medarbetare över hela landet. Bolagen MEFOS och delar av KIMAB, med totalt 185 medarbetare, uppgår i ett helt nytt forskningsinstitut med fokus på stål-, gruv- och metallforskning där Rise blir delägare.