Siemens investerar 600 miljoner euro i nytt innovationscampus

Siemens AG har den äldsta ännu verksamma industrianläggningen i Berlinstadsdelen Spandau. Under de närmaste åren ska upp till 600 miljoner euro investeras i ett nytt urbant komplex med arbetsplarser och boende. Bild: Siemens

Siemens gör en storsatsning i Berlin för att forma Tysklands framtid som ett ledande industri- och innovationscentrum.

Koncernen planerar att investera 600 miljoner euro i tillverkning, forskning, inlärning och boende i ett nytt innovationscampus som har fått namnet nya "Siemensstadt 2.0."

Det är största den enskilda investeringen i Siemens historia i Berlin och ett engagemang för Berlin och Tyskland.

Siemensstadt ("Siemens City") 2.0 - projektet, som omfattar ett industriområde på 70 hektar, skall omvandlas till ett modernt, stadsområde med otaliga verksamheter och funktioner. Ett ytterligare mål är stärkande av valda nyckelteknologier och innovationsfält i samarbete med forskning och näringsliv.

För att göra detta möjligt ska denna del av Berlin bli huvudorten för forskningscentra och industriell kompetensutveckling, start-up-företag och forskningsinstitut samt deras partnerföretag.