20 miljoner för att utveckla Gävle-regionens industriföretag

Foto: Högskolan i Gävle

Ska höja innovationsförmågan i regionens industriföretag

Forskningscentret CLIP vid Högskolan i Gävle har beviljats 20 miljoner för forsknings- och utvecklingsinsatser som ska bidra till att höja innovationsförmågan i regionens industriföretag.

– Digitalisering och globalisering skapar utmaningar kring innovation och hållbarhet för dessa industriföretag och här kan vi hjälpa till, säger projektledaren Lars Bengtsson.

Internationella jämförelser visar att särskilt små och medelstora industriföretag behöver förnya såväl de produkter och tjänster som erbjuds, som de processer, produktionssystem och försörjningskedjor som används.

– Målet är att i samproduktion med industriföretagen utveckla spetskunskaper och industriella tillämpningar för framtiden.

Projektet inriktas mot ökad innovation och konkurrenskraft inom tre strategiska områden: Smart produktion, hållbara logistiksystem och öppna innovationsprocesser.

– Vi kommer att kombinera forskning och samproduktion av kunskap i företag, med coachning, utbildningsinsatser på företagen och kunskapsspridning via seminarier och nätverk, säger Lars Bengtsson.