Saudiarabisk oljegigant vill skapa ett raffinaderi-imperium​​​​​​​

Saudisk oljearbetare. Foto: Saudi Aramco

Det var inte så länge sedan USA hotades av minskande oljereserver och fortsatt beroende av energiimport.

- Landet är idag den största enskilda oljeproducenten i världen. I åratal har USA:s rekordhöga produktion orienterats på landets olje- och gassektor, dock samtidigt försummade landet produktionens viktigaste del, nämligen raffineringen, skriver amerikanska energianalytikern, Kent Moors, på nättidningen ”Oil & Energy Investors”- hemsida.

 Men när den senaste tidens skifferrevolution flyttade USA upp till översta skiktet bland oljeproducenterna, hade USA, enligt Moors, utvecklat även en stor och sofistikerad raffineringsindustri.

Moors hänvisar till US Energy Information Administration (MKB), som rapporterade nyligen om att amerikanska raffinaderier förädlar i genomsnitt ca 20 liter motorbensin, 12 liter destillatbränsle, av vilken det mesta säljs som dieselbränsle och 4 gallons jetbränsle, från ett oljefat med 42 gallon råolja.

- Trots att de amerikanska raffinaderierna är numera ledande i världen, är de långtifrån de enda oljerika nationerna som skapar rubriker, förklarar Kent Moors i sin krönika,

Saudi Aramco, det största oljebolaget i Saudiarabien och i världen, meddelade nyligen att det kommer att "investera kraftigt" för att öka bolagets raffineringskapacitet och kemikalieverksamhet.

Och dessutom har Aramco flera raffinaderiprojekt på gång, från ett megakomplex i Indien som beräknas kosta 44 miljarder dollar till ett raffinaderi i Malaysia med produktionskapacitet runt 300 000 fat per dag.

Denna nya affärsplan har till syfte att säkerställa utvidgare marknader för råoljan i ett senare stadium.

- Vår strategi är väldigt enkel. Vi vill vara delaktiga i denna raffinaderikapacitet med mellan 8 och 10 miljoner fat per dag, sade Abdulaziz Al-Judaimi, Saudiarabiens vice-president.

Denna oljegigant, som planerar att sälja officiellt 5 procent av aktierna under året, försöker också bli ledande inom kemikalier år 2040.

Enligt Kent Moors har Aramco verkligen möjligheten att komma uppnå detta. Nu är raffinaderisektorn en av de viktigaste på oljemarknaden, anser analytiker Moos. Raffinaderierna som växelvis kan tillfredsställa den inhemska efterfrågan och också delta i högre prissatt utländsk marknadsexport kommer att ligga bäst till.

Det finns idag, fastslår Moors, en trend som i sin tur har skapat en atmosfär som är gynnsam för raffineringssektorn.