Längre batteritid med nytt material

En magnetisk diod leder precis som en halvledardiod bara ström i en riktning, men energiförlusterna är mindre. Illustration: Deepak Singh

Två av de största problemen med smartphones, laptops och annan batteridriven elektronik är den korta batteritiden och i vissa fall att elektroniken blir varm. Nu har en grupp fysiker tagit fram ett material som skulle kunna lösa båda problemen.

Ett magnetiskt material med unik struktur, som tagits fram under ledning av Deepak Singh vid University of Missouri-Columbia, skulle kunna ersätta de halvledardioder som används i modern elektronik.

- En diod leder normalt sett bara ström och spänning i en riktning och när spänningen byter riktning stoppas strömmen. Denna process leder till en hel del energiförluster och påverkar därmed batteritiden, säger Deepak Singh, som tillägger att han tror att de genom att byta ut halvledaren mot ett magnetiskt system skulle kunna skapa mer energieffektiv elektronik som gör av med mycket mindre ström.

Det tvådimensionella, vaxkakeformade material som tagits fram av Deepak Singhs forskningsgrupp leder bara ström i en riktning, samtidigt som betydligt mindre energi går förlorad än i en halvledardiod. Magnetiska dioder skulle därför enligt forskarna kunna göra det möjligt att göra batteritiden mer än hundra gånger längre. Dessutom skulle mindre värme genereras.

- Vi har ansökt om ett amerikanskt patent och har börjat processen att starta ett spin-off-företag för att hjälpa oss att få ut produkten på marknaden, berättar Deepak Singh.