Avvecklar tillverkning i Thailand

Foto: AQ Manufacturing

Har gått med förlust sedan starten 2015

AQ Manufacturing har inlett en process för att avveckla tillverkningsenheten i Samutprakarn, Thailand. Bakgrunden till avvecklingen är att bolaget har gått med förlust sedan starten 2015.

Då affärsvolymerna från kunder, som huvudsakligen verkar på den extremt konkurrensutsatta telekom- och konsumentelektronikmarknaden, visar negativa trender ser inte bolaget en vinstgivande framtid. Tillverkningen kan flyttas till andra bolag i koncernen, huvudsakligen till AQ Holmbergs Suzhou i Kina, för att säkra leveranser till kunderna. 

– Volymerna vi kunde se när vi beslutade att etablera oss på den thailändska marknaden har minskat för varje år, säger Claes Mellgren, koncernchef i AQ Group.

AQ Manufacturing Co., Ltd har 43 anställda i Thailand och står för mindre än en procent av AQ Groups omsättning.