Kone tar avtal med Riksbyggen

Foto: Kone

Har tecknat ett treårigt ramavtal

Ramavtalet gäller för framtida nyproduktionsprojekt samt påbörjade projekt där upphandling av hissar ännu inte har gjorts. Ramavtalet är 3-årigt med option för ett fjärde år. Samtliga byggentreprenörer som Riksbyggen anlitar kommer framöver att installera speciella ”Riksbyggenhissar”, en standardlösning som tagits fram i samarbete mellan Kone och Riksbyggen.

Ramavtalet innefattar även service av Riksbyggens hissar. Här bidrog det nya verktyget Kone Care Online till att Kone valdes som ensam ramavtalsleverantör för hisservice. Serviceavtalet ger även Riksbyggens kunder möjlighet att välja Kone som leverantör utifrån förutsättningarna i det centrala ramavtalet. När offert lämnas från Kone på hisservice för en fastighet som Riksbyggen förvaltar, är denna anpassad utifrån de villkor och rabatter som finns reglerade i det centrala ramavtalet.

Mer information finns på Riksbyggens kundwebb. Avtalet trädde i kraft 1 december 2015 och gäller för både Riksbyggens egna fastigheter och för samtliga medlemmar och kunder.

– Vi känner oss glada över att teckna detta långsiktiga samarbetsavtal med Riksbyggen, säger Jaakko Kaivonen, vd för Kone Skandinavien. För oss är målet att hjälpa våra kunder under hela fastighetens livscykel där vi har beprövad erfarenhet av att förlänga livstiden på utrustningen. Riksbyggens kärnvärden Långsiktighet, Trygghet, Samverkan och Nytänkande matchar perfekt med Kones värderingar och det känns mycket positivt med de avsiktsförklaringarna vi nu gör om att knyta ett närmare samarbete.