Bilfinger tar uppdrag av BillerudKorsnäs

Foto: Valmet

Uppgraderar indunstningsanläggningen på BillerudKorsnäs Gruvön

Bilfinger har fått uppdraget att utföra isoleringsentreprenaden för uppgraderingen av indunstningsanläggningen på BillerudKorsnäs Gruvöns massa- och pappersbruk. Beställningen kommer från Valmet och innebär i stora drag isolering av effekter, utrustning, kanaler och rör. Arbetet startar i januari 2018 och beräknas vara färdigt i slutet av maj 2018.

Bilfinger har idag det dagliga underhållet inom isolering på bruket och ser detta uppdrag som ett välkommet tillskott i orderstocken.

I indunstningen koncentreras svartluten från kokeriet för att sedan brännas i sodapannan I det här projektet kommer den befintliga indunstningslinjen att uppgraderas från att använda mellantrycksånga som värmande media, till att huvudsakligen använda lågtrycksånga. Detta kommer optimera brukets totala ångbalans och möjliggör att mellantrycksånga kommer att finnas tillgängligt för den nya kartongmaskinen som ska installeras på Gruvön.