EU har blivit populärare, även i Storbritannien

Framtida körriktning? Foto: CC0 Public Domain

Européernas attityder gentemot EU har blivit mer positiva, visar en omfattande undersökning. Nu ställer sig i snitt 63 procent av EU-medborgarna positiva till unionen. 

Till och med britterna som röstade för ett utträde för ett år sedan har nu en mer positiv inställning till unionen. Enligt undersökningen är 54 procent av britterna positiva till unionen – en ökning med 10 procentenheter.

Undersökningen gjordes av amerikanska Pew Reseach Centre i mars-maj. Nästan tiotusen EU-medborgare i Polen, Tyskland, Ungern, Sverige, Nederländerna, Spanien, Italien, Frankrike, Storbritannien och Grekland svarade på frågorna.

FNB