Statoil utvecklar oljefältet Johan Sverdrup

Foto: Statoil

Utvecklingskostnaderna för den första fasen uppskattas till 97 miljarder norska kronor

Den norska oljekoncernen Statoil har beslutat att fortsätta bygga ut oljefältet Johan Sverdrup, den största norska oljefyndigheten på tre decennier. I nuläget pågår utbyggnaden av den första fasen som beräknas vara i produktion till slutet av 2019. Nu pågår utbyggnaden av den första fasen som beräknas vara i produktion till slutet av 2019. Produktionen under den första fasen väntas uppgå till 440 000 fat olja per dag.

Utbyggnaden av den andra fasen kommer att inkludera ytterligare en processanläggningsplattform. Detta kommer att ge en processkapacitet för hela fältet på 660 000 fat olja per dag när produktionen beräknas starta 2022. Utvecklingskostnaderna för den första fasen uppskattas till 97 miljarder norska kronor medan andra fasen landar mellan 40 och 55 miljarder norska kronor, i linje med Statoils senaste uppskattning.

Statoil äger 40 procent av fältet, medan svenska Lundin Petroleum äger 22,6 procent.