Högtryck för tryckta media

Grafiska industrin behöver anställa 1000 personer. Foto: Grafiska Företagen

Det tryckta mediet är inte på väg bort, tvärtom. Och förpackningsbranschen är i tillväxt. Av en rekryteringsundersökning gjord av Prognoscentret på uppdrag av Grafiska Företagen framgår att den grafiska industrin runt om i landet behöver anställa upp till 1000 personer de kommande fem åren.

Inom de närmaste fem åren väntas stora pensionsavgångar i den grafiska industrin och rekryteringsbehovet är stort. Företagen behöver upp till 1000 personer de närmaste åren. Behovet av yrkeskompetens kommer att öka men branschen välkomnar även personer utan yrkesutbildning. Det öppnar upp möjligheter för unga personer och nyanlända som vill komma in på arbetsmarknaden.

– Den grafiska industrin ändras ständigt. Det gör att behoven av både mer traditionell och ny kompetens efterfrågas. Delar av industrin växer och behöver nyrekrytera i större skala. Då få har skaffat sig en grafisk utbildning under senare decennier börjar kunskapsbasen tunnas ut genom pensionsavgångar. Yrkeskompetens är viktigt men även personer med rätt inställning och som vill lära sig på jobbet är attraktiva, säger Henrik Smedmark, ansvarig för kompetensförsörjning på Grafiska Företagen.

Majoriteten av de tillfrågade företagen i undersökningen svarar att det inte finns några särskilda krav på utbildning, och i de fall utbildning behövs räcker det ofta med en gymnasieexamen.

– Det finns många sätt att komma in i branschen, säger Henrik Smedmark. Genom lärlingsutbildning inom gymnasiet eller vuxenutbildningen får du möjlighet att lära dig grunden i grafisk produktion. Genom yrkesintroduktions-anställning får du möjlighet att lära dig jobbet inom ramen för en anställning.

– Den grafiska industrin erbjuder många spännande jobb, så är man tekniskt intresserad och sugen på ett kreativt jobb är den grafiska industrin en bransch man definitivt bör söka sig till, avslutar Henrik Smedmark.