Skanska uppgraderar tillverkningsanläggning i USA

Skanska har tecknat avtal om att uppgradera en tillverkningsanläggning åt en kund i den amerikanska mellanvästern. Det totala projektvärdet är cirka 810 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2019. Skanska ska utföra alla mekaniska-, elektriska- och anläggningstekniska konstruktioner i projektet.

Arbetet påbörjas i april 2019 med förväntad slutförande i september 2020. Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.