Skanska säljer sin asfaltsverksamhet i Polen

Skanska säljer sin asfaltverksamhet till polska Colas. Foto: Skanska

Skanska har sålt majoriteten av sina asfaltsverksamhet i Polen till företaget Colas som utgör en del av Bouygues gruppen. Priset uppgår till cirka PLN 120 M, cirka SEK 300 M på skuldfri basis. Försäljningen kommer att redovisas i det andra kvartalet 2019. Transaktionen kommer inte att medföra någon väsentlig resultateffekt. 

Anläggningarna är lokaliserade i Gdańsk, Poznań, Nasławice, Zabrze, Skawina, Anielin, Warsaw, Ostaszewo, Gutkowo, Dębska Wola samt Bór. Försäljningen är ett steg gällande att implementera Skanskas stadsutvecklingsstrategi i Polen som lanserades för ett år sedan samt minska enheten och därmed fokusera på kärnverksamheten.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2018 och hade cirka 14 200 anställda i sina europeiska verksamheter.