TC Connect levererar Rakel till statligt verk

Foto: Bo Björk

Tcecurs dotterbolag TC Connect Sverige har erhållit förnyat förtroende för utökning av befintligt avtal med att installera och driftsätta säkra kommunikationssystem med Rakel som bärare. Affären innebär utrullning av system och produkter under 2019 och 2020, ordervärdet uppgår till cirka 6 miljoner kronor.

Marknaden för säker kommunikation befinner sig i tillväxt där ökade säkerhetskrav och ny funktionalitet driver efterfrågan. Rakel är ett statligt nätverk för brukare, främst inom den offentliga sektorn, med mycket höga säkerhetskrav.
 

– Vi är mycket glada över att få utveckla det goda samarbetet vi har med myndigheten, vilket tyder på att vi levererat god kvalitet och säker funktion, säger Robert Birgersson vd TC Connect Sverige.

– TC Connect Sverige har utvecklats stabilt de senaste åren med en tillväxt om ca 10 procent och en vinstmarginal i närheten av koncernens krav på 10 %. Affären är av strategisk art och innebär en tydlig markering i marknaden att vi är en av de ledande leverantörerna i Sverige inom säker kommunikation, säger Ole Oftedal vd Tcecur.
 
Tcecur är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. Tcecur består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter, samt genom agenturer från världsledande producenter.