GTK och Metso förnyar avtal om processlaboratorie- och forskningssamarbete

GTK Mintec har omfattande utrustning och erfarenhet av att anrika hundratals olika malmer och andra material. Forskningen sträcker sig från laboratorietester till kontinuerliga tester i pilotanläggning. Foto: GTK Mintec

Finlands Geologiska forskningscentral (GTK) och Metso har ingått ett nytt samarbetsavtal avseende GTK Mintecs processlaboratorietjänster, pilotanläggningstjänster och forskningsservice.

Avtalet innebär att GTK årligen levererar avtalade expert-, forsknings- och laboratorietjänster till Metso. Detta avtal bygger vidare på ett tjänsteavtal som ingicks 2022 och den långsiktiga samverkan inom tillämpad forskning.

Fokus på hållbar och konkurrenskraftig gruvindustri

- Vi anser att GTK Mintecs expert-, forsknings- och laboratorietjänster kompletterar Metsos egna forsknings- och experttjänster väl. Vi vill erbjuda våra kunder över hela världen heltäckande forskningsinformation om lösningar för hållbar hantering av mineraler och metaller, säger Markku Teräsvasara, chef för Metsos affärsområde Mineraler och vice vd.

GTK och Metso arbetar för att främja en hållbar och konkurrenskraftig gruvindustri, i linje med kraven på ren omställning och cirkulär ekonomi.

GTK Mintec – unik forskningsanläggning

GTK Mintec är en unik forskningsanläggning där mineralforskningslaboratorier kombineras med en industriskalig pilotanläggning, testplattform för långsiktigt beteende av gruvavfall och en anläggning för avfallssand.

Anläggningen ligger i Outokumpu och erbjuder forsknings- och testtjänster för hela värdekedjan från malmfyndighet till gruvstängning och materialåtervinning. Här undersöks och testas mineralers och mineralbaserade materials anrikningsbarhet samt återvinningsmöjligheter för olika sidoströmmar.

- GTK Mintecs moderna forskningsinfrastruktur möjliggör högkvalitativa och opartiska forsknings- och expertstjänster. Vi är glada över att fortsätta partnerskapet med Metso, som är en föregångare inom hållbar utveckling, säger Kimmo Tiilikainen, generaldirektör för Geologiska forskningscentralen.

Fördjupat samarbete

Avtalet är tvåårigt och undertecknades i Esbo den 26 juni 2024.

Om flotation

Flotation är den vanligaste anrikningsmetoden för både metallmalmer och industrimineraler. De flotationsprocesser som utvecklats för mineralanrikning kan även användas för hantering av olika sekundära återvinningsmaterial och avfallssand samt för vattenrening.

Från laboratorie- till pilotanläggningstester

I laboratoriestudier används flotationsmaskiner med cellstorlekar från 1,5 liter till 13 liter. Maskinerna är utrustade med automatiska skumskrapare som garanterar reproducerbara resultat. De kemiska förhållandena vid flotation kontrolleras och övervakas genom mätningar av pH, elektrodpotentialer och syreinnehåll.

Kontinuerliga tester i minipilotskala genomförs med maskiner som har samma rotor/stator-mekanismer som laboratorieutrustningen, men varje enhet har fyra seriekopplade celler. Denna mobila anrikningskrets möjliggör tester med provmängder på 0,5 till 2 ton.

GTK har utvecklat en automatisk skumskrapare som garanterar noggrant reproducerbara testresultat.

Pilotanläggningens kapacitet

Pilotanläggningen erbjuder möjligheter att undersöka olika anrikningsscheman och metoder med provmängder på 20 till 300 ton, ibland upp till flera tusen ton. Flotationsutrustningen inkluderar mekaniska flotationsmaskiner med cellstorlekar från 50 liter till 1,5 kubikmeter, samt en 70-liters Skim-Air-maskin för grovflotation och en flotationskolonn.

För övervakning och styrning av flotationskretsarna är anläggningen utrustad med kontinuerliga slurryanalysatorer, högkvalitativ instrumentering och automation.

Det förnyade samarbetet mellan GTK och Metso syftar till att ytterligare utveckla hållbara och innovativa lösningar för mineralhantering och processoptimering. Detta partnerskap kommer att bidra till att möta de växande behoven inom gruvindustrin och stödja övergången till en cirkulär ekonomi.

Källa: GTK Mintec