Analys: Aktiemarknaden skickar varningssignaler

Det blixtrar i finansmetropolen Frankfurt. Bild: Creative Commons Lic. Pixabay, kredit: Tabor

De senaste veckorna har interna marknadsindikatorer visat på en kraftig försämring av hälsotillståndet på aktiemarknaden, vilket kan vara ett tecken på att marknaden kan komma att prestera sämre på kort till medellång sikt. Detta trots att S&P 500-indexet fortsätter att stiga. Endast 34% av bolagen i S&P 500-handlas över deras 20-dagars glidande medelvärde, samtidigt som indexet noterar nya rekordnivåer.

Christopher Yates, en analytiker med titeln Chartered Financial Analyst (CFA), poängterar att marknaden ser allt mer inskränkt ut för varje dag som går. Ett liknande mönster syns i långsiktigare indikatorer som också visar svagheter. Exempelvis är andelen aktier i S&P 500 som handlas över sina 50- och 200-dagars medelvärden låg och har sjunkit under det senaste kvartalet. Dessutom har den likaviktade S&P 500-indexet presterat betydligt sämre än dess marknadsvärdesviktade motsvarighet under det senaste året.

Marknadens svaghet pekar på en potentiell korrigering

Det är inte bara marknadens bredd som signalerar varning. Andra mått på marknadens interna styrka bekräftar inte heller de nyliga höjderna för indexet. Såsom visas i Yates marknadsinterna modell och hans cykliska index, som båda har visat en nedgång sedan i början av april.

Cykliska sektorer har presterat dramatiskt sämre än tillväxtsektorer, vilket framgår av en markant negativ avvikelse i hans cykliska index. Diagrammet nedan bryter ner detta index efter dess komponenter och visar att sektorer som detaljhandel, transport, konsumentvaror, material och industri har presterat dåligt.

Yates kommenterar att även om marknadsinterna indikatorer generellt visar på negativa tendenser, stöds rallyt fortfarande av vissa faktorer som kreditspreadar och halvledare jämfört med S&P 500. Trots detta är de negativa avvikelserna mellan cykliska och defensiva aktier, hög-beta jämfört med låg-beta, VIX-terminsstrukturen och dollarn noterbara.

CFA-experten och den fortsatta marknadsutsikten

Christopher Yates, med sin expertis som Chartered Financial Analyst (CFA), ett erkänt professionellt erkännande inom finans och investeringar, erbjuder en insiktsfull analys av aktiemarknaden. 

Yates betonar att även om marknadsfundamentalen för närvarande ser svaga ut, är de inte tillräckliga för att orsaka en så kallad björnmarknad. Aktiemarknaderna har prissatt mycket, och tillväxtaktierna samt de stora aktörerna på Nasdaq och S&P 500 kan ha sprungit ifrån sig från ett framåtblickande vinst- och affärscykelperspektiv, men utsikterna för dessa tillgångar kvarstår relativt stödjande för risktillgångar under de kommande nio månaderna eller så. Han är mer benägen att tro att vi är på väg in i en period med sidledes prisaktion som kanske ser en viss återhämtning på 5-10% under de närmaste tre till fyra månaderna, snarare än en större korrigering eller början på en ny björnmarknad, vilket troligen är mer sannolikt någon gång under 2025 än 2024.

Källa: Seeking Alpha