EU inför höjda strafftullar på kinesiska bilar

Det är nu snabba puckar för handlarna eftersom tullen införs i början av juli. Bild: Fordonsjuristen

EU-kommissionen har beslutat att införa strafftullar på elbilar tillverkade i Kina. De nya tullarna varierar mellan sjutton komma fyra procent och trettioåtta komma ett procent utöver den befintliga tullen på tio procent.

Bakgrunden till beslutet

Beslutet kommer efter en nio månader lång utredning om orättvisa statliga subventioner för kinesiska elfordon. Enligt EU-kommissionen visar preliminära resultat att hela värdekedjan för elfordon i Kina gynnas av statliga subventioner. Detta anses hota EU fordonsindustri. Undersökningen kommer att fortsätta och kommissionen ska besluta om slutgiltiga antisubventionsåtgärder. Medlemsstaterna måste godkänna sådana åtgärder genom en omröstning.

Internationella reaktioner

I kontrast till EU:s beslut har USA infört hundra procent tullar på kinesiska elbilar. Norge däremot har valt en annan väg. Den norska finansministern Trygve Slagsvold Vedum har tydligt uttalat att tullar på kinesiska bilar inte är aktuellt för Norges regering. Detta framgår av en artikel i Teknisk Ukeblad där Vedum förklarar att sådana tullar varken är relevanta eller önskvärda för Norge.

Påverkan på bilmarknaden

De nya EU-tullarna kommer inte bara att påverka kinesiska bilmärken utan även bilar som tillverkas i Kina av andra tillverkare. Exempelvis kommer Volvo EX30, Tesla Model 3 och BMW iX3 att drabbas. Volvo EX30 kan få en strafftull på upp till fyrtioåtta komma ett procent i EU men ingen tull i Norge. Som en direkt konsekvens av detta beslutade Volvo den 11 juni att flytta produktionen från Kina till Gent i Belgien.

Källa: Fordonsjuristen