Slag mot Rysslands ekonomi: Moskvas finansmarknad i kläm

Rubelns värde rasar. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: ReneSchulze1984

Den ryska ekonomin har tagit ytterligare en hård smäll på grund av nya sanktioner som introducerats av USA. Dessa sanktioner har stoppat all handel med euro och amerikanska dollar på Moskvas börs, vilket har skapat stora störningar och komplikationer för det finansiella systemet i landet​, meddelar USA:s finansministerium, U.S. Department of the Treasury, enligt Frankfurter Allgemeine Zeitung.

På grund av sanktionerna kan inte valutaväxling till amerikanska dollar genomföras via ryska finansinstitut, vilket tvingat många ryssar att söka alternativa valutor, inklusive den kinesiska yuanen​, meddelar U.S. Department of the Treasury.

Bred påverkan på den ryska befolkningen

Trots centralbankens försäkringar om att sparandet är säkert, har många ryssar vänt sig till valutaväxlingskontorer, i hopp om att säkra sina tillgångar i mer stabila valutor som euro och dollar. Detta har lett till långa köer vid dessa utväxlingskontorer, ett fenomen som flitigt delas och diskuteras på sociala medier​.

Dessa nya åtgärder markerar en betydande eskalering i de internationella ansträngningarna att isolera Ryssland från det globala finansiella systemet och minska dess ekonomiska slagkraft på den internationella arenan​.