Metsä kan bygga CCS-anläggning i Kemi

Metsä Groups huvudkontor i Esbo. Foto: Markus Säynevirta/Wikimedia Commons

Metsä Group och teknikföretaget Andritz meddelar att de undersöka möjligheten att uppföra en kolavskiljningsanläggning i anslutning till Metsäs bioproduktfabrik i Kemi i norra Finland. Fyra miljoner ton koldioxid kan fångas in från bruket.

Arbetet fokuserar på att fånga fyra miljoner ton koldioxid från en kvarn lika stor som Kemi bioproduktbruk. Kemi bruk är det största träförädlingsbruket på norra halvklotet.

Studien kommer att fastställa den optimala storleken på ett återvinningssystem, den mest energieffektiva lösningen samt de kylnings- och logistiska krav ett sådant system ställer.  Målet är att använda den el, värme och ånga som genereras i bioproduktbruket så effektivt som möjligt så att ingen spillvärme genereras.

Studien är en uppföljning av koldioxidavskiljningsstudien som lanserades 2023.

Koldioxidavskiljning med en aminlösning sägs vara en befintlig beprövad teknik som har använts i decennier runt om i världen. Men att kombinera denna teknik med en massa- eller bioproduktfabrik är nytt. Om allt går väl kommer projektet fortsätta till pilotfasen i Metsä Groups bruk i Rauma 2025.

Om koldioxidavskiljning visar sig lönsam kommer en ny skogsbaserad stapelvara finnas tillgänglig för  skogsindustrin, hoppas Metsä.

– Vårt mål på Metsä Group är att förädla nordiskt trä till allt mer värdefulla produkter. Om det implementeras skulle koldioxidavskiljning öppna upp möjligheter för en ny betyande kemisk industri i Finland och stärka den finska vätgasekonomin, säger Sari Pajari-Sederholm, Metsä Groups EVP, Strategi, i ett pressmeddelande.

Metsä Group genererar årligen cirka 12 miljoner ton träbaserad koldioxid, som kan användas som råvara som materialsubstitut i takt med att teknologin och marknaderna utvecklas.