Industritopparna vill hålla fast vid den gröna omställningen

EU-politiken påverkar i hög grad storbolagens affär och en nedprioritering av EU:s gröna agenda skulle få stora konsekvenser för dem.

Ett maktskifte inom EU kan ifrågasätt industrins gröna omställning, något som oroar flera svenska storbolag, som Volvo, Scania och LKAB.  

– Politiska ledare i både EU och Sverige måste förstå att industrins konkurrenskraft i dag bygger på ambitiös klimatpolitik och grön omställning, säger Scanias vd Christian Levin till Di.

Enligt honom är industrins viktigaste fråga att fortsätta hålla uppe omställningstrycket oavsett vilken majoritet det blir i EU-parlamentet.

EU-politiken påverkar i hög grad storbolagens affär och en nedprioritering av EU:s gröna agenda skulle få stora konsekvenser för dem. Teknikkonsultföretaget Sweco säger till tidningen att den gröna omställningen i Europa i hög grad är politiskt driven och EU-finansierad.

– Det satsas biljoner euro i form av privata investeringar, statliga investeringar och EU-program på att lösa omställningen tillsammans, Åsa Bergman, vd på konsultjätten Sweco, till Di.

LKAB:s vd Jan Moström menar mycket talar för att delar av klimatfrågan kommer att prioriteras ned inom EU, men bara tillfälligt.

Martin Lindqvist, vd på SSAB, trycker på vikten av att det beslutade  beslutade lagstiftningspaketet Fit for 55 genomförs som det är tänkt.