Flera industriföretag bildar gemensamt bolag för att stötta kraftproduktion  

Industrikraft och dess grundare anser att samtliga fossilfria energikällor behövs för att säkerställa konkurrenskraftiga elpriser och minska koldioxidutsläppen.

Ett nytt bolag, Industrikraft, har bildats för att stödja utbyggnaden av den svenska elförsörjningen. Initiativet är initialt ett samarbete med Alfa Laval, Boliden, SKF, Stora Enso och Volvokoncernen som likvärdiga aktieägare. Ett flertal industribolag som Industrikraft redan är i dialog med förväntas ansluta som delägare i ett andra steg.

Syftet med Industrikraft är att skapa en plattform för svensk industri att konstruktivt bidra med sina perspektiv och kunnande i energifrågor i dialog med energiföretagen och staten. Dialogen förväntas inkludera frågor som riskdelningsmodeller och finansiering. Vilka lösningar som krävs för att nödvändiga investeringar ska kunna genomföras behöver tydliggöras i närtid, menar bolagen.

– Utbyggnaden av det svenska elsystemet är den största infrastruktursatsningen i Sverige på över ett sekel. För att satsningen ska kunna genomföras kommer energiföretagen, tillsammans med staten och industrin, behöva tydliggöra förutsättningarna. Svensk industri är redo att delta i den processen under de kommande åren, säger Tom Erixon, ordförande i det nybildade bolaget Industrikraft och koncernchef för Alfa Laval, i ett pressmeddelande.

Industrikraft och dess grundare anser att samtliga fossilfria energikällor behövs för att säkerställa konkurrenskraftiga elpriser och minska koldioxidutsläppen. Stabil baskraft som kärnkraft kommer fortsatt bli nödvändigt för att trygga energiförsörjningen, anser de, men också storskalig utbyggnad av vind- och solkraft tillsammans med betydande energieffektiviseringar.

Styrelsen för Industrikraft kommer, utöver ordförande Tom Erixon, att bestå av Håkan Buskhe, Martin Lundstedt, Mikael Staffas och Carl-Henric Svanberg.