Superdatorn Berzelius uppgraderas till dubbla kapaciteten

Den nationella AI-superdatorn Berzelius har möjliggjort genombrott inom en rad discipliner.Foto: Thor Balkhed/Linköpings universitet

Superdatorn Berzelius, som finns vid Linköpings universitet (LiU), används för forskning inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och artificiell intelligens. Till hösten ska superdatorn uppgraderas, meddelar LiU.

Den nationella AI-superdatorn Berzelius, finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, har enligt LiU möjliggjort genombrott inom en rad discipliner. Systemet har till exempel använts för att träna den svenska stora språkmodellen GPT-SW3, möjliggjort forskning om proteinveckning och använts för att generera syntetiska medicinska bilder för utbildning av läkare.

Berzelius är en NVIDIA Superpod som är utrustad med 94 DGX A100-system med 8 A100 GPU per nod.

Nu har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat 125 miljoner kronor för en uppgradering till den senaste GPU-arkitekturen hösten 2024.

– Den ökande efterfrågan och de växande tillämpningarna av AI gör en att uppgradering av Berzelius är helt nödvändig, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i ett pressmeddelande.

Uppgraderingen görs för att stödja både nuvarande och nya användargrupper.

– Med en uppgradering av Berzelius och den nya superdatorn Arrhenius snart på plats är vi rustade för att göra en avgörande insats för den europeiska forskningen. Vi positionerar Sverige i Europa, säger rektor Jan-Ingvar Jönsson vid Linköpings universitet.

Berzelius är döpt efter den framstående östgötske vetenskapsmannen Jacob Berzelius.