Robot ska öka säkerheten i ferrokromfabrik i Torneå

I ferrokromanläggningen fokuserar roboten på att minska personalens exponering för buller, damm och vibrationer vid mätning av temperaturer från olika lager och växellådor, och genom att kontrollera transportbandets position för att se att de kör i korrekt läge. Foto: Outokumpu

För ett år sedan tecknade ståljätten Outokumpu samarbetsavtal med det schweiziska robotföretaget Anybotics. De första robotarna anlände till Outokumpus anläggningar i Krefeld i Tyskland och Avesta. Efter ett års pilotprojekt utökas nu användningen av robotik till Finland och företagets ferrokromfabrik i Torneå i Finland.

Målsättningen för företaget är att uppnå den lägsta olycksfrekvensen i branschen till 2025.

– Användning av AI och robotik för säkerhetshantering är en av hörnstenarna i vår säkerhetsstrategi. Anybotics robotteknologi hjälper oss att öka säkerheten genom att minska anställdas exponering för farliga ämnen och miljöer, optimera produktionen genom förebyggande underhåll, minska miljöpåverkan och att samla in data. Vår uppskattning 2023 var att genom att överföra inspektionsuppgifter till roboten kunde anställdas exponeringstid för farliga ämnen minska med mer än 80 procent och för farliga reparationer vid underhåll med 20 procent, säger Thorsten Piniek, Vice President, Health & Safety på Outokumpu.

Outokumpu har nu tre robotar i arbete vid sina anläggningar runtom i världen. I Avesta arbetar roboten med att minska den tid anställda måste vistas i sura miljöer vid inspektioner.

På ferrokromfabriken i Torneå arbetar i dag 230 personer.

– I vår ferrokromanläggning fokuserar roboten på att minska personalens exponering för buller, damm och vibrationer genom mätning av temperaturer från olika lager och växellådor, och genom att kontrollera transportbandets position för att se att de kör i korrekt läge. Att introducera roboten i Torneå är ytterligare ett steg mot en ännu säkrare miljö och öka effektiviteten i rutinprocesser, säger Teijo Södervall, Vice President för ferrokromfabriken på Outokumpu.