Bygget av en finsk pilotanläggning för SMR ska påbörja 2025

En anläggning med flera LDR-50 enheter. Bild: Steady Energy

Steady Energy sa att det kommer att börja bygga sin första pilotanläggning för fjärrvärmereaktorer LDR-50 i Finland 2025, med potentiella platser som den finska huvudstaden Helsingfors och två andra städer.

Pilotanläggningen kommer att fungera som en fullskalig, operativ modell av en finskdesignad liten modulreaktor (SMR). Till skillnad från själva kraftverket kommer pilotenheten att använda ett elektriskt element för att producera värme inuti reaktorkapseln istället för kärnbränsle. Huvudsyftet är att testa operativa funktioner och att etablera de nödvändiga leveranskedjorna med olika tillverkare för att sedan konstruera faktiska anläggningar.

För forskningsändamål

Pilotinvesteringen uppskattas till cirka 15–20 miljoner euro. Steady Energy meddelade att slutliga utvärderingar av potentiella platser pågår, med ett beslut som väntas inom kort. Därefter påbörjas detaljplanering och upphandling av byggnation. Efter testfasen kommer anläggningen att användas för utbildnings- och forskningsändamål.

För närvarande inkluderar de föreslagna platserna för pilotanläggningen Salmisaari-grottor i centrala Helsingfors; Huuhanmäki-grottorna i Kuopio, den regionala huvudstaden i norra Savolax i östra Finland; och kraftverksplatserna vid Kymijärvi och Teivaanmäki i Lahtis, en regionhuvudstad i södra Finland.

Driftklar 2030

Steady Energy - som valdes ut i maj 2023 av forskningscentralen VTT Technical Research Centre of Finland - förväntar sig att byggandet av det första operativa fjärrvärmeverket LDR-50 ska börja 2028, med den första enheten planerad att vara i drift 2030.

I december förra året tecknade bolaget en avsiktsförklaring med det kommunala energibolaget Kuopion Energia i östra Finland som inkluderar en option på att bygga upp till fem fjärrvärmereaktorer med start 2030. Det avtalet följde på en avsiktsförklaring som undertecknades i oktober mellan Steady Energy och Helsingfors energibolag Helen för konstruktion av upp till 10 SMR för fjärrvärme.

Snabb övergång

I Finland kommer mer än hälften av den energi som används för uppvärmning från fjärrvärme, som till största delen produceras med fossila bränslen, torv och biomassa. Försörjningsföretag letar efter sätt att snabbt övergå från förbränningsbaserad värmeproduktion till nya och innovativa lågemissionsalternativ som SMR.

Steady Energy noterade att en "betydande milstolpe i riktning mot utsläppsfri uppvärmning" uppnåddes i februari 2024 när Strålsäkerhetsmyndigheten tog bort de avståndsbaserade säkerhetszonerna för nya kärnkraftverk. Denna förändring gör att SMR-anläggningar kan placeras nära bostadsområden.

Mer plats

- Med tanke på att fjärrvärmeverk behöver placeras nära tätorter, finns det nuvarande ofta stora kol-, torv-, gas- och oljekraftverk i stadskärnor, meddelar företaget.

- Att ersätta dessa med containerstora små kärnkraftsenheter kommer att frigöra värdefull mark för invånare i hjärtat av städerna.

- Trots att Finland har gjort stora framsteg inom grön elproduktion värmer vi fortfarande våra städer med fossila bränslen och biomassa, säger Steady Energys vd Tommi Nyman.

- Att värma upp en stor stad kan kräva en areal stor som en fotbollsplan varje dag. Att ersätta detta med ett litet, utsläppsfritt kärnkraftverk som kan installeras under jord kommer att eliminera de oändliga köer av leveransfordon och därigenom radikalt minska lokala luftföroreningar.

Ekonomiskt överkomliga

LDR-50 fjärrvärme SMR - med en termisk effekt på 50 MW - har varit under utveckling hos VTT sedan 2020. Designad för att fungera vid cirka 150°C och under 10 bar (145 psi), säger Steady Energy att dess "driftsförhållanden är mindre krävande jämfört med traditionella reaktorer, vilket förenklar de tekniska lösningar som behövs för att möta kärnkraftsindustrins höga säkerhetsstandarder". Den noterade att dess reaktorer är tillräckligt överkomliga för kommunala företag att investera i oberoende.

LDR-50 reaktormodulen är gjord av två kapslade tryckkärl, vars mellanrum är delvis fyllt med vatten. När avlägsnandet av värme genom de primära värmeväxlarna eventuellt äventyras börjar vattnet i det mellanliggande utrymmet att koka, vilket bildar en effektiv passiv värmeöverföringsväg in i reaktorpoolen, betonar företaget. Systemet är inte beroende av elektricitet eller några mekaniska rörliga delar, vilket kan misslyckas och förhindra kylfunktionen.

Källa: World Nuclear News