Volkswagen skjuter upp planerna på utfasning av förbränningsmotorer

Volkswagen riskerar att drabbas av böter från EU för att företaget har överskred utsläppsgränser, då försäljningen av förbränningsmotorer fortfarande är stark. Företagets VD har bett om förståelse från EU-kommissionen angående denna problematik.Foto: Creative Commons Lic/Pixabay, kredit: renehesse

Den tyska fordonsjätten Volkswagen har meddelat att man skjuter upp sina tidigare planer på utfasning av produktionen av förbränningsmotorer, särskilt laddhybrider. Detta beslut baseras på en global nedgång i efterfrågan på helt eldrivna fordon. Volkswagen planerar att fortsätta använda laddhybrider för att kompensera för minskad försäljning och ekonomiska förluster.

Trots att Volkswagen tidigare har signalerat en stark övergång till eldrivna fordon, är dagens beslut en anpassning till den snabbt föränderliga marknadsmiljön. Företaget har ingått ett samarbete med det kinesiska premiummärket XPeng för att stärka sin position på den konkurrenskraftiga kinesiska marknaden. Volkswagen har även diskuterat ett potentiellt samarbete med Renault om att utveckla en budgetvänlig elbil.

Branschomfattande trendbrott

Volkswagen följer därmed i spåren av andra stora biltillverkare som Ford och Mercedes, som även de har reviderat sina elektrifieringsstrategier. Mercedes har nyligen meddelat att man pausar utvecklingen av nya helt eldrivna lyxmodeller för att spara pengar och planerar att fortsätta producera fordon med förbränningsmotorer längre än tidigare planerat.

Finansiella och regulatoriska utmaningar

Det tyska företagets planer på att bygga en batterifabrik i Tyskland har också stannat upp, efter svårigheter att hitta finansiella partners för det 2,2 miljarder euro dyra projektet. På den kinesiska marknaden har Volkswagens elbilar inte lyckats konkurrera med lokala tillverkare, vilket har försvårat försäljningen.

Från dieselgate till elektrifiering

Denna senaste utveckling markerar en signifikant förändring jämfört med några år sedan när Volkswagen efter dieselgate-skandalen 2015, snabbt ville distansera sig från förbränningsmotorer och satsade stort på eldrivna fordon. Detta ledde till spänningar inom den europeiska fordonsindustrin och delade branschen i två läger. Dock, med tanke på de nuvarande ekonomiska och marknadsmässiga realiteterna, ser Volkswagen nu över sina strategier för att bättre anpassa sig till rådande förhållanden.

Källa: Bloomberg/ Handelsblatt