Svensk-finska Valmet levererar avancerad mätutrustning till spansk pappersfabrik

Papresas anläggning i Errenteria, Spanien. Genom att förbättra effektiviteten och kvaliteten på återvunnet material, tar både Valmet och Papresa viktiga steg mot att minska industrins miljöpåverkan och stärka den cirkulära ekonomin. Foto: Valmet

I en strävan att förbättra kvaliteten på återvunnet papper har det spanska företaget Papresa inlett ett samarbete med Valmet. Den finsk-svenska teknikjätten kommer att leverera en avancerad Bale Tester till Papresas anläggning i Errenteria, Spanien. Installationen av den nya tekniken är en del av Papresas ambition att optimera sina återvinningsprocesser och därmed förbättra både kostnadseffektivitet och produktkvalitet.

Valmets Bale Tester är en realtids lösning för att mäta fuktighet, plast och aska i återvunnet papper. Detta system, som har använts i över 20 år världen över, hjälper till att automatisera och förbättra kvalitetskontrollen av insamlat återvinningsmaterial.

- Vi ser fram emot att implementera Valmets Bale Tester. Den realtidsdata vi får från systemet kommer att höja kvaliteten på det insamlade materialet, vilket minskar driftskostnaderna och ökar kvaliteten på slutprodukten, säger Iñaki Sánchez, fabrikschef på Papresa.

Ett steg mot mer hållbar produktion

Investeringsvärdet för leveransen har inte offentliggjorts, men leveransen är inplanerad att äga rum under det fjärde kvartalet 2024. Denna modernisering är särskilt betydelsefull i ljuset av den pågående klimatdebatten och industrins behov av mer hållbara tillverkningsmetoder.

- Detta projekt är en prioritet för oss, säger Alvaro Echevarria, försäljningschef för Valmets EMEA-region.

- Vi är övertygade om att vår teknik kommer att bidra till en snabb avkastning på investeringen för Papresa genom förbättrad materialkvalitet.

Teknisk expertis från Valmet

Valmet är känd för sin expertis inom processlösningar och automatisering. Företagets breda utbud av lösningar används inte bara inom massa- och pappersindustrin utan även i energisektorn.

- Med Valmets teknologi och vår erfarenhet av processoptimering, ser vi stora möjligheter att stärka Papresas position på marknaden, fortsätter Echevarria.

Förutom att installera själva enheten, inkluderar leveransen också installation och driftsättning av systemet samt en fullständig uppsättning reservdelar och underhållsverktyg.

En långsiktig vision för återvinning

Medan Valmet förstärker Papresas kapacitet att återvinna papper, bidrar de också till en bredare industriell förändring mot mer hållbarhet. Papresa, som har varit en del av pappersindustrin i över ett sekel, förstärker nu sin kapacitet att möta moderna miljökrav och marknadens förväntningar på hållbarhet och kvalitet.

Källa: Valmet