Goldman Sachs ser fyra faser i AI:s framtid

Goldman Sachs Bank i Europa i Frankfurt am Main, Tyskland.

Goldman Sachs har kartlagt fyra faser i AI:s utveckling, med chipstillverkaren Nvidia som det initiala exemplet på de investeringsmöjligheter som teknologin för med sig. Under det gångna året har Nvidias aktier ökat med 73 procent, mycket tack vare företagets AI-förstärkande kretsar.

Nvidia är bara början på AI:s genombrott enligt investeringsbanken

Fas ett: Nvidia

Denna fas inleddes för cirka arton månader sedan i och med lanseringen av OpenAI:s ChatGPT, vilket ledde till en rusning efter Nvidias aktier. Trots den stora ökningen i aktiepris har bolagets framåtblickande P/E-tal förblivit relativt stabilt, vilket reflekterar en snabb tillväxt i förväntad vinst per aktie.

Goldman understryker dock att större bolag ofta möter utmaningar med att upprätthålla snabb tillväxt och höga marginaler över tid. Därför är det klokt att njuta av investeringsresan nu, medveten om att även Nvidia till slut kommer att se en avmattning i tillväxten.

Fas två: AI-infrastruktur

AI ses som ett eget ekosystem som omfattar flera företag involverade i dess infrastruktur. Dessa inkluderar halvledarföretag vars kretsar är avgörande för AI-träning och användning. Inom halvledarsektorn finns det undersektorer som designföretag och företag som producerar halvledarutrustning.

Dessutom finns det datacenterföretag som sköter de fysiska anläggningarna där servrar för AI-modellträning är belägna. Kraftbolag som förser datacentren med el och molnleverantörer som Microsoft och Amazon spelar också en viktig roll i denna fas.

Fas tre: AI-drivna försäljningar

I detta skede står företag som kan integrera AI i sina produkter för att förbättra försäljningen att vinna stort. Många av dessa är mjukvaru- och IT-tjänsteföretag, däribland Meta och Uber.

Fas fyra: Produktivitetshöjningar genom AI

I det slutliga skedet koncentreras AI-handeln på företag som använder AI för att förbättra produktiviteten inom olika branscher, främst inom arbetsintensiva sektorer.

Goldman Sachs bedömning visar att mjukvaru- och IT-tjänsteföretag samt företag inom kommersiella och professionella tjänster kommer att dra mest nytta av produktivitetsförbättringar genom AI. Detta beror på att en stor del av deras högavlönade arbetskraft kan ersättas av AI-automation, vilket potentiellt kan leda till avsevärda besparingar på arbetskraftskostnader för dessa företag.

Slutsatser

Goldman Sachs delar upp AI-revolutionen i fyra faser för att identifiera de aktier och sektorer som sannolikt kommer att dra mest nytta av Nvidias framgång. Trots en betydande uppgång i Nvidias aktiekurs har dess framåtblickande P/E-tal förblivit nästan oförändrat under de senaste två åren, vilket speglar en positiv vinstutsikt som håller jämna steg med aktieprisökningen.

Goldman förutspår att företag relaterade till halvledare samt mjukvaru- och tjänsteföretag kommer att få ett betydande uppsving från AI. Deras analys indikerar även att den potentiella produktivitetsförbättringen över olika sektorer och den bredare ekonomin.

Källa: Goldman Sachs