Flera Boeing-visselblåsare mystiskt döda

Monteringslinje av Boeing-plan. Foto: US Department of Treasury/Wikimedia Commons

Joshua Dean, en tidigare anställd hos en av Boeings underleverantör, avled nyligen till följd av en rad mycket allvarliga infektioner.  Dean (45 år) är den andra visselblåsaren som uppmärksammat Boeings allvarliga säkerhetsbrister och som avlidit i år.

Joshua Dean arbetade som kvalitetstekniker i en fabrik hos Spirit AeroSystem, och rapporterade till sin ledning om allvarliga tillverkningsfel på 737:ans tillverkningslinje Max - utan att några beslut togs för att förbättra situationen. Joshua Dean blev till slut uppsagd i april 2023 efter att de många påtalade säkerhetsproblemen hos Spirit och Boeing blivit offentliga.

I november lämnade han också in ett klagomål till USA:s arbetsmarknadsdepartementet då han menar att han sagts upp på felaktiga grunder av Spirit, ett ärende som fortfarande var under utredning vid tidpunkten för hans bortgång. "Jag tror att de ville skicka ett budskap till alla andra att om du är för högljudd, kommer vi att tysta dig", sade Dean i en amerikansk radiokanal.

Utöver de många avslöjade tillverkningsproblemen är det också sättet på vilket Boeing och underleverantören Spirit försökt tysta affären som är märklig.

– Det är känt på Spirit att om du gör för mycket oväsen och orsakar för mycket problem kommer du att omplaceras, sade Joshua Dean till Wall Street Journal i januari förra året.

Flera anställda hos leverantören framhöll också till tidningen Time att de pressades att tona ned tekniska defekter som hittats under tillverkningsprocessen av planets delar.

Joshua Deans oförklarliga insjuknande och död -  från att ha varit en kärnfrisk 45-årig - reser också frågetecken.  Enligt Seattle Times hade Joshua Dean inte upplevt några särskilda hälsoproblem tidigare, och var känd för att ha en hälsosam livsstil.

En annan visselblåsare med Boeing-koppling, John Barnett, avled i mars i år.

Vid 62 års ålder hade den tidigare Boeing-anställde Barnett offentligt avslöjat den press som läggs på anställda i Boeings fabriker, vilket enligt honom bara kan leda till de allvarliga säkerhetsbrister som nu inträffat. Han bestämde sig för att vidta rättsliga åtgärder och hittades död i sin lastbil den 9 mars, på grund av en "självförvållad skottskada" enligt myndigheterna. En utredning av dödsfallet pågår fortfarande.

Brian Knowles, en av Joshua Deans advokater, säger att han inte ville spekulera i den tidsmässiga närheten och omständigheterna kring de två dödsfallen. "Det här handlar om ett antal svåra omständigheter. Våra tankar går nu till Johns och Joshs familjer".

Källa: L’Express