Volvokoncernen och Daimler Truck avser bilda samriskbolag  

Bild: Volvo

Volvokoncernen och Daimler Truck har nått en preliminär överenskommelse om att etablera ett samriskbolag för att utveckla en gemensam mjukvarudefinierad fordonsplattform och ett operativsystem för lastbilar.

Ambitionen är att göra det nya bolaget till en ledande utvecklare av standardiserad hårdvara och mjukvara.

 Det nya bolaget är planerat att bli ett 50/50-samriskbolag med huvudkontor i Göteborg.

– Volvokoncernen och Daimler Truck är två fantastiska bolag var för sig. Nu kraftsamlar vi tillsammans och ökar takten för att nå de kundfördelar som en mjukvarudefinierad lastbilsplattform ger. Med tanke på den snabba omvandlingen som pågår av vår bransch är det viktigt att samarbeta för att påskynda utvecklingen, öka volymerna och dela på kostnaderna, säger Martin Lundstedt, Volvos vd och koncernchef, och fortsätter:

– Mjukvarudefinierade tunga lastbilar innebär ett paradigmskifte i omvandlingen av vår bransch. Att göra lastbilen till en programmerbar enhet med en standardiserad hårdvara och operativsystem som i sin tur möjliggör snabba produktuppdateringar kommer att ge båda företagen möjlighet att skapa värde för respektive kunder genom att differentiera digitala tjänster och lösningar. Partnerskap är verkligen det nya ledarskapet, säger Martin Lundstedt, Volvos vd och koncernchef.